USA ESTA | FÖRENTA STATERNA

Fylla i ESTA-formuläret

Ansökningsformuläret för ESTA-resetillstånd kan fyllas i direkt online. Onlineförfarandet är snabbt och enkelt. Den datoriserade processen gör det möjligt att behandla förfrågningar omedelbart.

Viktigt att veta: Som en del av ESTA-ansökan online måste sökande ladda upp sitt pass för att validera sin identitet när de fyller i formuläret.

Frågorna på ESTA-blanketten är grupperade under fyra rubriker:

  • Passuppgifter som uppfyller USA:s krav och den sökandes fullständiga identitet;
  • Information om att resa till USA;
  • Frågor om kandidatens medicinska och kriminella bakgrund;
  • Frågor om hans eventuella nekande av visum eller hans inblandning i terroristverksamhet.

Tidsfrister för att erhålla ESTA-tillstånd

Behandlingen av ansökan börjar när den sökande har betalat ESTA-avgiften. Datorbearbetning innebär att de flesta sökande får svar inom några minuter.

Tidsfristerna för att få ESTA kan i vissa fall vara längre. I vissa fall kräver validering av begäran mänsklig bearbetning. Det kan ta upp till 3 dagar att få ett slutgiltigt svar på ESTA:s väntestatus.

När tillståndet har beviljats behöver du inte skriva ut ESTA-intyget. Flygbolagen kan endast skriva ut en passagerares boardingkort för USA om ESTA har validerats elektroniskt i datasystemet.