USA ESTA | FÖRENTA STATERNA

Vilket pass behöver jag för att resa till USA?

USA ställer vissa krav på vilken typ av pass som krävs för resenärer som vill resa in i landet inom ramen för programmet för viseringsundantag. Här är de passspecifikationer som krävs av de amerikanska myndigheterna för en ESTA-ansökan online för USA:

Vänligen observera: Passets giltighetstid kan påverka ESTA:s giltighetstid. När ett pass når sitt giltighetsdatum är det ESTA-tillstånd som erhållits med passet inte längre giltigt. Resenärer måste förnya sitt ESTA när de har fått ett nytt pass.

Vad är ett biometriskt pass?

Det biometriska passet är en viktig teknisk utveckling av säkra resehandlingar för USA. Det innehåller ett elektroniskt chip som lagrar passinnehavarens biometriska data. Den information som finns i mikrochipet är :

Denna typ av pass är utformat för att öka säkerheten och minska risken för bedrägeri och förfalskning.

Vad är skillnaden mellan ett biometriskt pass och ett elektroniskt pass?

Termen elektroniskt pass används för att beteckna ett pass som innehåller elektroniska funktioner för lagring av innehavarens identifieringsuppgifter. Ett biometriskt pass är ett elektroniskt pass. I vissa länder skiljer man dock mellan ett elektroniskt pass och ett biometriskt pass, där specifika biometriska uppgifter lagras på chipet.

Hur vet jag om ett pass är biometriskt eller elektroniskt?

För att avgöra om ett pass är biometriskt eller elektroniskt trycker de nationella myndigheterna en guldfärgad symbol på omslaget, som föreställer en cirkel mellan två tjocka linjer. Denna symbol finns under ordet PASSPORT på passets framsida.

Foto av ett elektroniskt pass som innehåller biometrisk information

Här är ett foto av omslaget till ett europeiskt pass utfärdat av Frankrike. Detta pass har ett elektroniskt chip eftersom den guldfärgade symbolen som föreställer en cirkel med linjer finns längst ned på passets omslag.

Elektroniskt passomslag