USA ESTA | FÖRENTA STATERNA

Vilka frågor ställs på ESTA-blanketten?

ESTA-formuläret fylls i online. Den består av tre separata avsnitt med information som måste fyllas i för att validera onlineansökan om ESTA-resetillstånd.

Dessa tre huvudrubriker är i ordning:

För att fylla i formuläret klickar du bara på ESTA onlineformulär.

Personlig information om resenären

I den första delen av frågeformuläret ska den sökande fylla i alla uppgifter om sin personliga identitet. De viktigaste uppgifterna som ska anges är: för- och efternamn, födelsedatum och födelseort, kön, civilstånd, e-postadress, föräldrarnas identitet, kontaktuppgifter till den senaste arbetsgivaren.

Sedan december 2022 har du varit tvungen att ladda ner ditt pass för USA online för att validera den information som anges i den första delen av formuläret.

Reseinformation för Förenta staterna

Den andra delen av formuläret på den officiella ESTA-webbplatsen används för att ange information om resor till USA. Resenären måste lämna uppgifter om flygbolag, avreseort för resan och bostadsort i USA under vistelsen.

Slutligen måste du ange kontaktuppgifterna för den person som ska kontaktas i en nödsituation, oavsett om personen befinner sig i USA eller utanför landet.

Frågor om hälsa och brottsregister

Den sista delen av frågeformuläret består av 10 kvalificerande frågor. Dessa frågor gör det möjligt för de amerikanska myndigheterna att avgöra om resenären har rätt att resa in i USA inom ramen för programmet för viseringsundantag. Frågorna är slutna, så du behöver bara svara JA eller NEJ. Här är frågornas teman:

Den sista rutan som ska kryssas i gör det möjligt för resenärer att intyga att de har läst och förstått den ifyllda ESTA-blanketten. Resenären avstår från rätten att överklaga beslut som fattats av immigrationstjänstemannen vid tullklarering vid ankomsten till Förenta staterna.

Vilka dokument behöver jag för att besvara ESTA-frågor?

För att kunna besvara frågorna på ESTA-blanketten online måste resenären ha med sig följande amerikanska resehandlingar: