USA ESTA | FÖRENTA STATERNA

Hur du förnyar ditt ESTA-tillstånd

ESTA-tillstånd ger medborgare i länder som är medlemmar i programmet för viseringsundantag möjlighet att resa till USA utan visum för en vistelse på mindre än 90 dagar.

Du kan förnya ditt tillstånd på bara några minuter genom att klicka på ESTA-onlineformuläret.

ESTA är giltigt under en begränsad tidsperiod. Den vanligaste inledande perioden är 2 år, men ESTA-tillståndet kan ogiltigförklaras tidigare. Vi rekommenderar att du kontrollerar ESTA:s giltighet minst 3 dagar innan du går ombord på ditt flyg till USA.

Om ditt ESTA-tillstånd inte längre är giltigt måste du förnya din ESTA-ansökan. För att förnya online, fyll i ESTA-formuläret. Förfarandet är detsamma som för den tidigare ESTA-ansökan.

Förnyas ESTA automatiskt?

ESTA-tillståndet förnyas inte automatiskt eller underförstått. Resenären måste göra en ny ESTA-ansökan, som kommer att behandlas på samma sätt som den första ansökan. Alla ESTA-frågor måste besvaras och du måste lämna uppgifter om ditt pass som är giltigt för resor till USA.

Vilka är avgifterna för förnyelse av ESTA?

Förnyelse av ESTA-ansökan behandlas som en ny ansökan, oavsett vilka ESTA-tillstånd som tidigare erhållits. ESTA-sökanden måste återigen betala hela priset för ESTA. Handläggningen av ansökan påbörjas först när ESTA-avgiften har betalats.