USA ESTA | FÖRENTA STATERNA

Få ett kostnadsfritt ESTA-tillstånd

Det amerikanska programmet för viseringsundantag gör det möjligt för berättigade resenärer att få ett ESTA-intyg för en vistelse på mindre än 90 dagar i USA. Du kan ansöka om ESTA online.

Är ESTA-tillstånd gratis eller avgiftsbelagt?

Onlineformuläret för ESTA innehåller en rad frågor om resenären och avslutas med en betalningssida. Resenärer måste betala för sitt ESTA online med kreditkort för att validera sin ansökan. Priset för ESTA fastställs av det amerikanska utrikesdepartementet. Det har ändrats flera gånger sedan programmet för viseringsundantag lanserades 2009.

ESTA-formuläret är inte gratis på den officiella ESTA-webbplatsen. Avgifterna används för att finansiera driften av programmet för viseringsundantag och för att främja turismen till USA.

Hur kan jag få ett ESTA utan kostnad?

För att ta reda på status för ditt ESTA-tillstånd loggar du in på den officiella ESTA-webbplatsen och kontrollerar giltigheten för ditt ESTA-tillstånd. Processen är gratis och tar bara några minuter om resenären har tillgång till sina reseuppgifter.

ESTA är inledningsvis giltigt i två år. Av vissa skäl kan dock denna period förkortas. Den främsta orsaken är giltigheten på det pass som användes för att få ESTA. När passet inte längre är giltigt är inte heller det ESTA som erhållits giltigt längre.