USA ESTA | FÖRENTA STATERNA

Ändra uppgifter om ESTA-tillstånd

Personuppgifterna för en resenär som har ett ESTA kan ha ändrats. Resenärer måste ändra sitt ESTA för att uppdatera den registrerade informationen.

Kan ett giltigt ESTA-tillstånd ändras?

För att ändra ditt resetillstånd loggar du in på ESTA:s officiella webbplats. Resenärer måste klicka på webbplatsmenyn för att kontrollera ESTA-statusen. Denna onlineprocedur gör det endast möjligt att ändra kontaktens e-postadress eller postadressen för bosättning i USA.

För all annan information som behöver ändras måste resenären återigen skicka in en ESTA-ansökan online.

Hur korrigerar jag ett fel i ESTA-auktoriseringen?

Om ett fel har gjorts på ESTA-formuläret online kan resenären försöka rätta till felet genom att svara på frågorna på formuläret. När ESTA-ansökan har godkänts eller ESTA-statusen är väntande kan den sparade informationen inte längre ändras. Resenären måste skicka in en ny begäran om att korrigera de felaktiga personuppgifterna. Det fulla priset för ESTA kommer att debiteras för varje ny ansökan som lämnas in.